Anunț susținere publică

Numele candidatului: Diac M.I. Paul-Flavian, CV

 • Titlu teză de doctorat: Web services Composition- Models, Complexity and Applications
 • Rezumat: EN, RO

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Președinte
  • Conf. univ. dr. Adrian Iftene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, CV
 • Coordonator științific
  • Prof. univ. dr. Dan Cristea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi CV
 • Referenți
  • Prof.univ.dr. Horia-Florin Pop, Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj Napoca CV
  • Prof.univ.dr. Cornelius Croitoru, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi CV
  • Prof.univ.dr. Andrei Păun, Universitatea din Bucureşti CV

Data susținerii

 • 26.06.2020, ora 14:00 

Locație

 • Link: ZOOM; Parola: 0MMFwG