Numele candidatului: Croitoru N. Nicolae-Eugen CV

Lucrare

 • Titlu
  • High probability mutation in genetic algorithms
 • Rezumat

Comisie

 • Președinte
  • Conf. univ. dr. Adrian Iftene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, CV
 • Coordonator științific
  • Prof.univ.dr. Henri Luchian, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi CV
 • Referenți
  • Prof. univ. dr. Dan Simovici, Universitatea Massachussets, Boston, SUA, CV
  • Prof. univ. dr. Daniela Zaharie, Universitatea de Vest din Timisoara CV
  • Prof. univ. dr. Denis Enachescu, Universitatea din Bucuresti CV

Data susținerii

 • 12.12.2016, Ora 14:00 PM

Locație

 • Corp C, Sala 210