Cursanţii aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare în anul universitar 2019/2020, sunt invitați să semneze Contractele și Fișele de Înscriere în perioada 02-10 octombrie 2019, la Secretariatul FII, conform programului de lucru cu publicul.