Decan: Prof. Dr. Adrian IFTENE

Prodecani:

 • activități didactice: Prof. Dr. Mihaela-Elena BREABĂN
 • probleme studențești: Lect. Dr. Vlad-Tudor RĂDULESCU

Directorul Școlii Doctorale: Prof. Dr. Lenuța ALBOAIE

Secretar şef: Lăcrămioara Nicoleta LEONTE

Administrator șef: Ec. Paul-Lucian GÂDIOI

Consiliul Facultății de Informatică

 • Prof. dr. Lenuța ALBOAIE
 • Prof. dr. Mihaela-Elena BREABĂN
 • Prof. dr. Adrian IFTENE
 • Conf. dr. Andrei ARUSOAIE
 • Conf. dr. Cristian GAȚU
 • Conf. dr. Anca IGNAT
 • Lect. dr. Paul DIAC
 • Lect. dr. Mihai Alex MORUZ
 • Lect. dr. Vlad-Tudor RĂDULESCU
 • Lect. dr. Cosmin-Nicolae VÂRLAN
 • Stud. George-Octavian GRUMĂZESCU – reprezentantul studenților de la studii de licență
 • Stud. Iulian OLENIUC – reprezentantul studenților de la studii de master
 • Drd. Laura CORNEI – reprezentantul studenților de la studii de doctorat

Reprezentanții Facultății în Senatul Universității

 • Conf. dr. Andrei ARUSOAIE
 • Conf. dr. Cristian GAȚU
 • Lect. dr. Florentin-Emanuel OLARIU
 • Stud. Adia ROMANESCU

Consiliul Departamentului de Informatică

 • Prof. dr. Dorel LUCANU – Director departament
 • Prof.. dr. Mihaela-Elena BREABĂN
 • Conf. dr. Corina FORĂSCU
 • Lect. dr. Florentin-Emanuel OLARIU
 • Lect. dr. Vlad-Tudor RĂDULESCU

Comisia de etică a cercetării

 • Conf. dr. Anca Ignat – preşedinte
 • Lect. dr. Vlad-Tudor Rădulescu – membru
 • Conf. dr. Diana-Maria Trandabăţ – membru

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 • Lect. dr. Vlad-Tudor Rădulescu – preşedinte
 • Conf. dr. Corina Forăscu – membru
 • Prof. dr. Corneliu Sabin Buraga – membru
 • Stud.                                           – membru
 • Alina Popescu – secretar