Noutăți:


Începând din anul 2015, Facultatea de Informatică organizează, în paralel cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere, un concurs deschis elevilor de liceu. Scopul concursului este de a oferi elevilor posibilitatea de a-şi testa din timp forţele, dar şi de a utiliza în mod direct rezultatul astfel obţinut în sesiunile de admitere viitoare.

Detalii:

 • Concursul va consta dintr-un test scris la disciplina Informatică sau Matematică, la alegere.
 • Materia este aceeaşi ca la concursul de admitere.
 • Testul va fi susţinut în acelaşi timp cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere şi va fi identic în conţinut cu aceasta.

Rezultatele obţinute la concurs de către elevi vor putea fi echivalate cu proba scrisă din cadrul concursurilor de admitere din anii următori; fiecare candidat va putea face uz de această posibilitate de echivalare într-o singură sesiune de admitere.

De asemenea, elevii care se vor clasa pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere), vor fi declaraţi automat admişi în sesiunea de admitere 2019, cu media 10, fără susţinerea unui nou test scris.

 • Admiterea automată implică înscrierea la concursul de admitere din anul respectiv (depunerea dosarului), cu îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse candidaţilor în acest sens.

Calendarul concursului

Perioada de înscriere: 15-20 iulie

 • 15-19 iulie: orele 9:00-18:00
 • 20 iulie: orele 9:00-13:00

Înscrierea se poate face și online, la adresa https://inscriere.uaic.ro/SitePages/FII-Preadmitere.aspx

Programul casieriei

 • 15-19 iulie: orele 9:00-17:00
 • 20 iulie: orele 9:00-12:00
 • plata taxei de înscriere se poate face şi la BRD

Susţinerea testului scris: 21 iulie

Afişarea rezultatelor: 23-25 iulie

Condiţii de desfășurare

Participanţii vor susţine un test scris la una din disciplinele Informatică sau Matematică, la alegere.

Materia pentru testul scris este cea de la proba scrisă la Bacalaureat – filiera teoretică, profil real (M1, respectiv Informatică intensiv), iar subiectele vor fi similare celor de la Bacalaureat.

Mai multe detalii privind testul scris pot fi aflate consultând pagina concursului de admitere 2019.

Taxe

 • Taxa de înscriere la concursul elevilor: 100 RON
 • Pentru participanţii care se vor înscrie la o ediţie viitoare a concursului de admitere şi vor face uz de nota obţinută acum, fără a susţine din nou testul scris, suma de mai sus va fi scăzută din taxa de înscriere la concursul de admitere.

Acte necesare

 • fişa de înscriere (se completează la momentul înscrierii, la sediul facultății)
 • adeverinţă eliberată de liceu, care atestă calitatea de elev
 • copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul în România
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul)
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere la concursul elevilor
 • dosar plic

Subiectele date la testul scris la admitere, sesiunea iulie 2018