Componenţa grupelor de studenţi pentru anul universitar 2023-2024 poate fi consultată mai jos:

Studii universitare de licenţă

Informatică

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Informatică(în limba engleză)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Studii universitare de master

Ingineria Sistemelor Software/Software Engineering

Anul 1

Anul 2

Pentru celelalte programe de master, pentru fiecare an de studii, funcţionează câte o grupă de studenţi.