Membrii individuali sau grupurile de interes ale facultăţii noastre au dezvoltat numeroase colaborări cu universităţi şi centre de cercetare de prestigiu internaţional.

Mulţi profesori ai facultăţii noastre sunt membri în comitetele de program ale evenimentelor ştiinţifice (inter)naţionale sau realizează recenzii la jurnale internaţionale. O mare parte dintre profesori sunt personalităţi bine-cunoscute în domenii importante din Computer Science.

Alături de membrii facultăţii, studenţii din ultimii ani de studiu, masteranzii şi doctoranzii sunt de asemenea implicaţi în activitatea de cercetare.

Pentru mai multe detalii, consultaţi siturile Web personale ale personalului academic.

Grupuri de cercetare

Matrix Computations and Statistics (MCS)

Acest grup de cercetare investighează și dezvoltă strategii numerice intensive computațional pentru estimarea de modele statistice și econometrice mari. Un interes special este acordat problemelor mari care necesită un design robust și proceduri rapide.

Grupul face parte din grupul de lucru ERCIM Computational and Methodological Statistics, care are acum peste 1600 membri; acesta organizează o conferință anuală și folosește revista Elsevier Econometrics and Statistics ca mediu oficial de publicare.

Site: https://profs.info.uaic.ro/~cgatu/

Liderul grupului MCS
Conf. univ. dr. Cristian Gațu

Formal Methods in Software Engineering (FMSE)

Grupul FMSE dezvoltă metode și instrumente cu ajutorul cărora programatorii pot să aplice tehnici de demonstrare bazate pe matematică pentru dezvoltarea de aplicații software.

Folosirea metodelor formale ajută la descoperirea inconsistențelor, lipsei de completitudine și a ambiguităților în design-ul unui sistem sau al unui limbaj.

Scopul grupului este să aplice metodele formale într-un mod automat. Punctele forte sunt folosirea teoriei specificațiilor algebrice, a logicilor și a tehnicilor de rescriere.

Site: https://fmse.info.uaic.ro

Liderul grupului FMSE
Prof. univ. dr. Dorel Lucanu

Cryptography and Information Security (C-IS)

Grupul Cryptography and Information Security se concentrează pe diverse aspecte teoretice și practice de criptografie și securitatea informației, cum ar fi: primitive criptografice, protocoale criptografice și verificarea simbolică a protocoalelor criptografice, teoria computațională a numerelor legată de criptografie.

Site: https://profs.info.uaic.ro/~fltiplea

Liderul grupului C-IS
Prof. univ. dr. Ferucio Laurențiu Țiplea

Petri nets

Grupul Petri Nets se concentrează pe aspecte teoretice și practice ridicate de analiza rețelelor Petri și a rețelelor de tip workflow în contextul folosirii lor în modelarea sistemelor distribuite.

Liderul grupului Petri Nets prof. univ. dr. Ferucio Laurențiu Țiplea

Site: https://profs.info.uaic.ro/~fltiplea

Data Engineering for Constraints Optimization (DECO)

Grupul DECO are patru direcții de cercetare:

  • Reprezentarea cunoașterii bazată pe grafuri în optimizarea combinatorială (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28702-7_5)
  • Eșantionare inteligentă a datelor (http://profs.info.uaic.ro/~olariu/teza/new_teza.pdf)
  • Programare bazată pe constrângeri (http://profs.info.uaic.ro/~acf/omnics/)
  • Tehnici Evolutive Hibride (http://profs.info.uaic.ro/~mionita/)
Liderul grupului DECO
Prof. univ. dr. Cornelius Croitoru

Machine Learning and Applications to Bioinformatics (MLB)

Acest grup de cercetare se concentrează pe proiectarea și implementarea instrumentelor pentru învățare automată și folosirea lor pentru a rezolva diferite probleme, în special în zona bio-medicală (e.g. detectarea de micro-RNA-uri, clasificarea probelor mRNA de la pacienți alergici/non-alergici (în colaborare cu Dr. Victor Turcanu de la King’s College, Londra).

În trecut am aplicat tehnici de învățare automată pentru detecția virușilor informatici (în colaborare cu BitDefender). Am lucrat de asemenea la detectarea variațiilor structurale în datele NGS (Next Generation Sequencing), în colaborare cu echipa Genscale din INRIA (Bretagne, Franța).

Site: https://profs.info.uaic.ro/~ciortuz

Liderul grupului MLB
Conf. univ. dr. Liviu Ciortuz

Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining (ECODAM)

Direcţiile principale de cercetare ale grupului sunt: dezvoltarea de metaeuristici pentru rezolvarea problemelor complexe de optimizare, dezvoltarea si aplicarea de tehnici de învățare dedicate analizei exploratorii a datelor și analizei predictive prin clasificare și regresie, metode specifice dedicate bazelor mari de date (big data), detecţia de programe maliţioase, hibridizarea algoritmilor evolutivi cu metode specifice învățării automate.

Grupul organizeaza anual o școală de vară de tradiție, ECODAM, care se adresează doctoranzilor în Informatică sau în domenii conexe.

Site: https://profs.info.uaic.ro/~summerschool

Liderul grupului ECODAM
Prof. univ. dr. Henri Luchian

Natural Language Processing (NLP-Group@UAIC-FII)

Grupul este în prezent implicat în: elaborarea modelelor
computaționale pentru limbajul scris și cel vorbit; dezvoltarea de instrumente de procesare NLP pentru limbile română și engleză; dezvoltarea și colectarea de resurse pentru limba română.

Grupul NLP-Group@UAIC- FII, condus de domnul prof. dr. Dan Cristea, include cercetători post-doctorali, doctoranzi și masteranzi și câțiva studenți entuziaști înscriși la studii de licență. Grupul organizează două evenimente de tradiție: școala de vară EuroLAN și conferința ConsILR.

Site: https://nlptools.info.uaic.ro/

Liderul grupului NLP
Prof. univ. dr. Dan Cristea

Applied Distributed Systems (ADS)

Grupul de cercetare ADS reunește cercetători și practicieni care au ca scop realizarea de cercetări și aplicarea acestora în sisteme reale.

Direcțiile de cercetare abordate sunt următoarele: sisteme distribuite, arhitecturi cloud, aspecte de securitate și privacy în cloud-uri publice, private sau hibride, compunere de servicii (orchestrare, coreografii); paradigme și modele de programare în cloud; cloud DevOps; sisteme distribuite bazate pe evenimente;

Site: https://profs.info.uaic.ro/~ads

Liderul grupului ADS
Prof. univ. dr. Lenuța Alboaie