CONFORM HOTĂRÂRII CONDUCERII FACULTĂȚII DE INFORMATICĂ, DEOARECE CURSURILE ANILOR 2 ȘI 3 LICENȚĂ ȘI 2 MASTER SE PRECONIZEAZĂ A SE DESFĂȘURA EXCLUSIV ONLINE, SE ELIBEREAZĂ DISPOZIȚII DE CAZARE DOAR PENTRU STUDENȚII DIN ANII 1 LICENȚĂ ȘI 1 MASTER.

Actualizare – 23.09.2020: Studenții din anii 2 și 3 licență și 2 master pot trimite și ei cererile pentru turul 2, până la termenul indicat mai jos. În cazul studenților din acești ani care au depus deja cereri încă din turul 1, aceștia trebuie să trimită un mesaj, tot la adresa secretariat@info.uaic.ro, prin care confirmă solicitarea unui loc de cazare; cererile existente care nu sunt confirmate în acest mod nu vor fi luate în considerare.

Repartizarea locurilor de cazare, turul 1 (afișat 21.09.2020):

Program cazare TURUL 1 (studenții care se regăsesc pe listele afișate în data de 21.09.2020):

22, 23 și 24 septembrie 2020, orele 9.00 – 15.00

Dacă nu ați primit drept de cazare in TURUL 1, puteți depune online, la adresa secretariat@info.uaic.ro, cereri de cazare pentru tururile ulterioare. Cererile se transmit începând cu data de 22.09.2020 până cel târziu în data de 24.09.2020, ora 11.00.

Începând cu data de 25.09.2020 vor fi afișate zilnic liste cu studenți ce primesc drept de cazare. Dispozițiile de cazare eliberate în zilele de 25, 26 și 27 septembrie au valabilitate doar în ziua respectivă.

Programul de eliberare a dispozițiilor de cazare în zilele de 25, 26 și 27 septembrie va fi între orele 10.00 – 13.00.

Pentru a intra în posesia dispoziției de cazare, studenta/studentul trebuie să se prezinte personal la sediul facultății în timpul programului afișat; aici va completa o  Declarație pe proprie răspundere în scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu coronavirus (COVID-19), va primi dispoziția de cazare și va completa următoarele documente (se distribuie la sediul facultății):

  • contractul de cazare, completat în două exemplare;
  • legitimaţia de cămin;
  • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinţei.

Apoi studenta/studentul se va deplasa la căminul indicat în dispoziția de cazare, unde va trebui să prezinte (în plus față de documentele primIte la facultate) și următoarele:

  • o fotografie tip legitimație (2 × 2,5 cm);
  • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
  • copie paşaport, pentru cetăţenii străini;
  • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
  • dovada achitarii tarifului de cazare (există casierii în cămine).