Studenții interesați de obținerea unei Burse de ajutor social, sunt rugați să consulte cu atenție Metodologia și să depună un dosar, cuprinzând toate documentele enumerate, în perioada 07.10-18.10.2019. Dosarele se vor depune la Secretariatul FII, conform programului de lucru cu publicul. Solicitanții trebuie să aibă discipline promovate din semestrul II, anul universitar 2018/2019, însumând minim 18 de credite (exceptând studenții din anul I).

Anexa 1 si Anexa 2 se vor ridica de la secretariatul FII.