Universitatea A. I. Cuza Iaşi


Concursul elevilor de liceu 2018

26.07
Rezultate concurs:

Contestațiile vor putea fi depuse vineri 27.07, în una din următoarele forme:
 • personal la secretariatul Facultății de Informatică, între orele 9-12
 • prin email, în copie scanată, la adresa secretariat@info.uaic.ro, până la ora 14

Începând din anul 2015, Facultatea de Informatică organizează, în paralel cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere, un concurs deschis elevilor de liceu. Scopul concursului este de a oferi elevilor posibilitatea de a-şi testa din timp forţele, dar şi de a utiliza în mod direct rezultatul astfel obţinut în sesiunile de admitere viitoare.

Detalii:

 • Concursul va consta dintr-un test scris la disciplina Informatică sau Matematică, la alegere.
 • Materia este aceeaşi ca la concursul de admitere.
 • Testul va fi susţinut în acelaşi timp cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere şi va fi identic în conţinut cu aceasta.
Rezultatele obţinute la concurs de către elevi vor putea fi echivalate cu proba scrisă din cadrul concursurilor de admitere din anii următori; fiecare candidat va putea face uz de această posibilitate de echivalare într-o singură sesiune de admitere.

De asemenea, elevii care se vor clasa pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere), vor fi declaraţi automat admişi în sesiunea de admitere 2019, cu media 10, fără susţinerea unui nou test scris.

 • Admiterea automată implică înscrierea la concursul de admitere din anul respectiv (depunerea dosarului), cu îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse candidaţilor în acest sens.

Calendarul concursului

Perioada de înscriere: 16-21 iulie

 • luni-vineri: orele 9-18
 • sâmbătă: orele 9-13
Program casierie:
 • luni-vineri: orele 9-17
 • sâmbătă: orele 9-12
 • taxa de înscriere poate fi plătită şi la BRD, în baza datelor de mai jos:
  • număr cont: RO68BRDE240SV89534452400
  • client titular: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași - Școlaritate
  • referință client: nume participant, CNP participant, cod 1291
Susţinerea testului scris: 22 iulie

 • Intrarea în sălile de concurs se va face începând cu ora 8:00.
 • Testul va începe la ora 9:00 şi va avea durata de 3 ore.
 • Repartizarea participanţilor pe sălile de concurs va fi afişată în seara zilei de 21 iulie, în această pagină şi la afişierul facultăţii.
 • Este interzisă intrarea în sălile de concurs cu orice fel de dispozitive electronice; ca urmare, se recomandă participanţilor să nu aibă asupra lor asemenea dispozitive la prezentarea la sala de concurs. În schimb, este permisă deţinerea câte unei sticle cu apă.
 • La începutul probei scrise, fiecare participant va primi subiectele la ambele discipline (Matematică și Informatică). Participantul își va alege disciplina pentru care va rezolva subiectele, iar la finalul probei va scrie pe antetul tezei numele disciplinei alese. După trecerea a 30 de minute de la începerea probei scrise, vor fi strânse de la participanți subiectele corespunzând disciplinelor pe care nu le-au ales. Eventualele rezolvări la subiectele de la disciplina care nu a fost aleasă nu vor fi luate în considerare.
Afişarea rezultatelor: 24-26 iulie

Condiţii de desfăşurare

Participanţii vor susţine un test scris la una din disciplinele Informatică sau Matematică, la alegere.

Materia pentru testul scris este cea de la proba scrisă la Bacalaureat - filiera teoretică, profil real (M1, respectiv Informatică intensiv), iar subiectele vor fi similare celor de la Bacalaureat.

Mai multe detalii privind testul scris pot fi aflate consultând pagina concursului de admitere 2018.

Taxe

 • Taxa de înscriere la concursul elevilor: 100 RON
 • Pentru participanţii care se vor înscrie la o ediţie viitoare a concursului de admitere şi vor face uz de nota obţinută acum, fără a susţine din nou testul scris, suma de mai sus va fi scăzută din taxa de înscriere la concursul de admitere.

Acte necesare

 • fişa de înscriere (se completează la momentul înscrierii, la sediul facultății) - notă de informare privind protecția datelor personale
 • adeverinţă eliberată de liceu, care atestă calitatea de elev
 • copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul în România
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul)
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere la concursul elevilor
 • dosar plic

Subiectele date la testul scris la admitere, sesiunea iulie 2017


© 2006-2010 FII | despre site | intranet