Anunț privind selecția a 16 consultanţi individuali – studenți pentru desfășurarea activităților de îndrumare şi tutorat pentru disciplinele predate în anul I, inclusiv cu privire la înţelegerea procedurilor/metodologiilor care reglementează viaţa studentului .

Studenții de la orice nivel de studii (licență, masterat și doctorat), mai puțin cei de anul I licență, sunt astfel invitați să candideze pentru a deveni mentori pentru studenții de anul I, până la data de 13 decembrie 2019. Cele două documente de mai sus indică detaliat pașii de urmat în vederea depunerii acestor candidaturi. Concret – studenții interesați să devină consultanți InFIInit sunt invitați să depună (prin email către director de grant și asistent manager):

  • o scrisoare de interes, din care să rezulte punctele dumneavoastră tari, de ce doriți să deveniți consilier individual și ce anume (sau chiar cine) vă recomandă;
  • un CV cât mai complet (fără format impus), din care să reiasă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție menționate detaliat în Invitația de participare de mai sus; în acest document este indicat și punctajul maxim aferent fiecărui criteriu de selecție.

Orice întrebări, sugestii sau comentarii corelate cu acest anunț vor fi adresate prin email către directorul de grant.