Întrucât capacitatea de şcolarizare aprobată prin Hotărâre de Guvern nu poate fi depăşită, vor exista limitări ale numărului de studenţi cărora li se vor aproba cererile de reînmatriculare. Situaţii critice au fost identificate la următoarele programe de studii de licenţă:

Informatică, anul III de studii – pot fi reînmatriculaţi maxim 57 studenţi (numărul de cereri este mai mare, deci se va face o departajare, criteriile sunt descrise mai jos şi au fost aprobate de Consiliul Facultăţii).

Informatică (în limba engleză)

anul II de studii – pot fi reînmatriculaţi maxim 14 studenţi

anul III de studii – pot fi reînmatriculaţi maxim 31 studenţi

În cazul în care numărul de cereri depuse depăşeşte numărul de studenţi care pot fi reînmatriculaţi, se va aplica Hotărârea Consiliului Facultăţii prin care a fost stabilită procedura şi criteriile de departajare când apar astfel de situaţii, şi anume:

  1. Studenţii care au solicitat reînmatricularea sunt aliniaţi la planul de învăţământ curent şi se stabileşte numărul total de discipline la care vor avea de susţinut examene, din anii I, II şi III de studii.
  2. Se ordonează studenţii crescător după numărul de discipline de refăcut (au prioritate studenţii care au mai puţine discipline restante în urma alinierii).
  3. La un număr egal de discipline de refăcut se calculează punctajul total obţinut de student în momentul reînmatriculării (sunt luate în calcul disciplinele recunoscute) şi vor fi acceptaţi studenţii cu punctajul cel mai mare.

La începutul săptămânii vor fi afişate listele cu studenţii pentru care au fost aprobate cererile de reînmatriculare.