ANUNȚ IMPORTANT

În perioada 23 – 25 Mai 2022 se vor distribui echipamente mobile IT de tip tabletă cu acces la internet, achiziționate în cadrul proiectului „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”, cod MySMIS 146058, cofinanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-Educaţie, Apel 2.

Studenții Facultății de Informatică (licență și master) care îndeplinesc criteriile pentru acordarea de burse sociale și burse sociale ocazionale vor primi echipamente mobile IT de tip tabletă cu acces la internet (tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă protecție,  card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date), necesare desfășurării procesului educațional. Sunt exceptați studenții care au beneficiat în ultimii 5 ani de echipamente similare achiziționate din fonduri publice, inclusiv fonduri UE (ex: programul ROSE).

Studentii beneficiari de tablete sunt rugați să se prezinte, cu carnetul de student si cartea de identitate, la sediul Facultății de Informatică, sala C410, Etaj 2, Corp C, în perioada menționată mai sus, în intervalul orar 08:30 – 13:00.

Persoane de contact:

Admin. fin. Marius Cociorbei: 0232201541, birou C410

Ec. Lucian Gâdioi: 0232201549, birou C214