În luna ianuarie 2023 Universitatea noastră a obținut suplimentarea sprijinului financiar acordat doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat incluși în grupul țintă al Proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, care constă în:

  • suplimentarea numărului de cercetători postdoctorat cu 16, grupul țintă ajungînd la 120 beneficiari repartizați astfel: 80 doctoranzi și 40 cercetători postdoctorat;
  • acordarea a 44 de premii, în valoare de 7133 lei brut fiecare, primilor 44 de doctoranzi care vor susține teza de doctorat până la data de 30.10.2023;
  • acoperirea a 65 de taxe de publicare de articole, față de 45 de taxe prevăzute inițial.

Mai multe informații sunt disponibile aici.