În data de 7 decembrie 2020, in intervalul 18-19 vă invităm să participați activ la o prelegere privind

  • Indicatori bibliometrici privind publicațiile științifice
  • Standarde minimale si de evaluare a activității doctoranzilor

Întâlnirea se va bucura de participarea domnului Prof. Univ. Dr. Horia F. Pop – Universitatea Babeș-Bolyai, Evaluator ARACIS și membru al comisiei de Informatică a CNATCU.

Coordonatele întâlnirii:https://us02web.zoom.us/j/81722585671?pwd=VUU1QTAwcWZIeXIxS1JjcGZCckpoUT09