Sunt eligibili doctoranzii care au susținut teza în 2020 și nu au publicat-o sau care urmează să susțină teza în 2021.

Premiile etapei finale din UAIC: grant de 3000 lei premiul I; grant de 1500 lei premiul al II-lea; grant de 1000 lei premiul de popularitate. Granturile se vor aloca pentru participarea la o conferință internațională.

Prezentarea tezei de doctorat este exclusiv narativă, fiind însoțită de un singur slide Power Point. Detaliile se găsesc în Regulament.