În cadrul proiectului CNFISFDI20220606, Domeniul Internaționalizarea Învățământului Superior, este prevăzută finanțarea parțială a 13 participări la congrese, conferințe, workshopuri și colocvii științifice internaționale ale doctoranzilor și cadrelor didactice tinere ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care nu pot beneficia de sprijin financiar de la un contract de cercetare sau din alte surse de finanțare.
Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa
alina.malanciuc@uaic.ro care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:
1) dovada acceptării articolului / posterului / prezentării;

2) avizul conducătorului științific (pentru doctoranzi) / decanului (pentru cadrele didactice tinere).

Cadrele didactice tinere reprezintă personalul didactic și cercetătorii cu activitate didactică, cu vârsta maximă de 35 de ani.

Acordarea finanțării se va face după regula primul venit primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.
Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, workshopuri și colocvii științifice internaționale cu articole/ postere/ prezentări pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 16 decembrie 2022.
O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFISFDI20220606 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshopuri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, workshopuri și colocvii științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Limitele de finanțare sunt:
Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană

Transport în cuantum maxim de 300 EUR

Cazare pentru maximum 2 nopți

Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:
Cazare: 230 lei / noapte

Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la congrese, conferințe, workshopuri și colocvii științifice internaționale, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Model cerere conferință FDI-0606

Anunț participări finanțate FDI