În secțiunea de mai jos sunt disponibile metodologia și regulamentul care definesc cadrul general de organizare a programului postdoctoral de cercetare avansată în perioada 2022-2024:

Metodologia de admitere la Programele Postdoctorale de Cercetare Avansată  (2022)

Regulament privind organizarea și desfăşurarea programelor Postdoctorale de Cercetare Avansată (2022-2024)

Anexa 1_Locuri scoase la concurs

Anexa 2_Calendar admitere

Anexa 3_Fișa de înscriere

Anexa 4_Proiect de cercetare postdoctorală

Anexa 5_Declarație pe proprie răspundere

Anexa 6_Grila de evaluare