Listele cu situatia fiecărui student la final de an universitar 2022-2023 pot fi consultate mai jos. Fiecare student se va identifica prin numărul matricol.

Studii universitare de licenţă

Studii universitare de masterat

Studenţii care sunt in situatie de exmatriculare şi doresc să se reînmatriculeze în anul universitar următor, trebuie să urmărească anunţul privind REÎNMATRICULAREA care va fi postat în perioada următoare pe pagina facultăţii şi care va conţine toate informaţiile necesare reînmatriculării (perioadă, procedura, formulare care trebuie completate, documente care trebuie transmise, taxe de achitat, etc.)