Proiectul ROSE InFIInit (Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)), finanțat prin Banca Mondială, urmărește creșterea gradului de promovabilitate a studenților înmatriculați în anul I licență, o mai bună și mai ușoară integrare a acestora în realitatea vieții de student, precum și o îmbunătățire a capacității acestora de a-și defini parcursul profesional și de a-și dezvolta abilități socio-emoționale adecvate viitoarei lor cariere. Pe parcursul a 3 ani academici (2019 – 2022), proiectul va sprijini 150 studenți expuși riscului de abandon, grupul țintă incluzând anual câte 50 de studenți.

Anunț privind  selecția a 20 consultanți individuali – studenți pentru desfășurarea activităților de îndrumare și tutorat pentru disciplinele predate în anul I, inclusiv cu privire la înțelegerea procedurilor/metodologiilor care reglementează viața studentului .

Studenții de la orice nivel de studii (licență, masterat și doctorat), mai puțin cei de anul I licență, sunt astfel invitați să candideze pentru a deveni mentori pentru studenții de anul I, până la data de 15 noiembrie 2021. Cele două documente de mai sus indică pașii de urmat în vederea depunerii acestor candidaturi.

Detalii – la https://www.info.uaic.ro/rose-infiinit/