Repartizarea studenţilor din anii I şi II (an universitar 2022-2023) – studii universitare de licenţă la disciplinele opţionale din anul universitar 2023-2024 poate fi consultată aici.