Toate cererile de reinmatriculare pentru anul universitar 2022-2023 au fost aprobate. Din acest moment nu se mai pot depune cereri de reînmatriculare.

Studenţii reînmatriculaţi vor fi aliniaţi la planurile de învăţământ ale seriei de studenţi din anul de studii în care au fost reînmatriculaţi şi urmează să li se elaboreze procesele verbale recunoaştere şi stabilire a diferenţelor.

TOŢI studenţii reînmatriculaţi vor avea de semnat un nou contract de studii, într-o perioadă care va fi stabilită şi comunicată, după începerea anului universitar.