Conform procedurii operaționale privind eliberarea/vizarea permiselor de acces la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, studenții vor putea solicita eliberarea/vizarea permisului direct la sediul BCU Iași, pe tot parcursul anului universitar, cu condiția păstrării statului de student la învățământ cu frecvență.

În situația în care, conform informațiilor electronice transmise de către personalul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași personalului BCU Iași, un student nu mai are această calitate, atunci personalul Bibliotecii va bloca permisul eliberat.

Permisele de acces la bibliotecǎ se emit și sunt valabile dupǎ cum urmeazǎ:

  1. Referitor la semestrul II al anului universitar 2019 – 2020: permisele se vor emite/viza în lunile Martie – Iunie și vor fi valabile până la data de 30.09.2020, pentru beneficiarii care solicitǎ eliberarea/vizarea unui permis de acces la bibliotecǎ, condiția fiind pǎstrarea statutului de student înmatriculat la învățământ cu frecvență.
  2. Pentru anul universitar 2020 – 2021: permisele se vor emite/viza și vor fi valabile până la data de 30.09.2021, de asemenea condiția fiind pǎstrarea statutului de student înmatriculat la învățământ cu frecvență.
  3. Pentru perioada Iulie – Septembrie 2020, respectiv Iulie – Septembrie 2021: BCU Iași va oferi utilizatorilor UAIC, având calitatea de student înmatriculat la studii universitare de licență, masterat și doctorat, la forma de învățământ cu frecvență (studenți români, UE și SEE, români de pretutindeni, precum și studenți străini din state terțe UE), în cadrul Universității, servicii echivalente permiselor de acces la sala de lectură, fără perceperea unei taxe.