Studenţii din anul I şi din anul II care s-au înscris la disciplina Educaţie Fizică şi Sport, sunt rugaţi să consulte Orarul şi să se prezinte în locaţiile menţionate, în echipament sportiv.