Repartizarea pe grupe a studenților de nivel licență: