Repartizarea studenților din anii II și III pe discipline opționale: