Începând cu data de 26 noiembrie se pot depune dosarele de candidatură pentru o nouă selecție privind mobilitățile de studii Erasmus+ care se vor desfășura în anul universitar 2021-2022, semestrul 2.

Această selecție are ca scop principal stabilirea prelungirilor pe semestrul 2 ale unor mobilități care se desfășoară deja la momentul actual, în semestrul 1. Totuși, pot participa la selecție și alți studenți, doar dacă identifică universități partener la care termenul limită de aplicare prin programul Erasmus+ pentru semestrul 2 încă nu a fost atins și este suficient de îndepărtat în timp (după jumătatea lunii decembrie).

Informațiile necesare (eligibilitate, conținutul dosarului, calendarul de selecție) se găsesc în pagina dedicată procesului de selecție.