Listele cu situatia fiecărui student la final de an universitar 2021-2022 pot fi consultate mai jos. Fiecare student se va identifica prin numărul matricol.

Studii universitare de licenţă

Studii universitare de masterat