Au fost stabilite listele cu beneficiarii de burse de studiu pentru semestrul al doilea (fără burse sociale).

Eventualele neclarităţi, observaţii sau contestaţii privind listele pot fi anunţate până luni, 6 aprilie 2020 pe adresa secretariat@info.uaic.ro.

Precizări:

1. Studentii care beneficiază pentru prima dată de bursă, precum şi cei care şi-au schimbat contul bancar, vor trimite prin mail, la adresa secretariat@info.uaic.ro, extras de cont în vederea viramentului bursei. Bănci agreate: BRD, BCR, Reiffeisen, ING, AlphaBank. Extrasul de cont trebuie să fie al studentului şi în el să apară clar numele şi contul.

2. După definitivarea listelor cu beneficiarii burselor de studiu, vor fi definitivate şi listele cu beneficiarii de bursă socială pentru semestrul al doilea, în funcţie de fondul disponibil rămas după plata burselor acordate în semestrul 1.

Reamintim faptul că, în conformitate cu hotărârea Consiliului Facultăţii de Informatică, un student îşi poate menţine bursa socială obţinută în semestrul I dacă a acumulat cel puţin 18 credite la examenele din sesiunea de iarnă aferente disciplinelor din planul de învăţământ al anului de studii în care este înmatriculat.