Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Informatică în perioada 4-8 februarie 2019.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat sau poate fi descărcat de aici)
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat sau poate fi descărcat de aici)
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui
 • copie după actul de identitate
 • situaţia şcolară (se eliberează de la Baze de date, cam. 201 – document ce se foloseşte doar în vederea susţinerii examenului de licenţă)
 • diploma de bacalaureat, în original
 • un exemplar din lucrarea de licenţă – format A4, brosat, cu paginile numerotate (lucrarea se redactează și se susține în limba de predare a programului de studii), avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de Declaraţia de originalitate
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de licență (unde este cazul)
 • dosar plic

Condiţii de înscriere:

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de invăţământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, de refacere activitate didactică etc.– după caz).

Observaţii:

 • Examenul de finalizare a studiilor se va desfăşura în perioada 11-17 februarie 2019, coordonatele exacte (data, ora, sala) urmând să fie comunicate de către secretarii comisiilor de examinare.
 • Secretarii comisiilor de examinare vor anunța, în timp util, dacă este necesară și înscrierea online.