Susținerea examenului de disertație va avea loc în ziua de vineri 15 februarie 2019. Programarea candidaților va fi disponibilă la finalul zilei de luni 11 februarie.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Informatică în perioada 4-8 februarie 2019.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat sau poate fi descărcat de aici)
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat sau poate fi descărcat de aici)
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui
 • copie după actul de identitate
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie – format A4, brosat, cu paginile numerotate(lucrarea se redactează și se susține în limba de predare a programului de studii), avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de Declaraţia de originalitate
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul)
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă, în original
 • situaţia şcolară (document care se eliberează de la Baze de date, cam. 201, doar în scopul susţinerii examenului de disertaţie)
 • dosar plic

Condiţii de înscriere:

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de invăţământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, de refacere activitate didactică etc.– după caz).

Observaţii:

 • Examenul de finalizare a studiilor se va desfăşura în perioada 11-17 februarie 2019, coordonatele exacte (data, ora, sala) urmând să fie comunicate de către secretarul comisiei de examinare.
 • Secretarul comisiei va aduce la cunoștința candidaților dacă este necesar să fie depus la dosar și formatul electronic al lucrării.