Dosarele pentru obtinerea unei burse sociale se pot depune intre 27.02.2023- 10.03.2023, de luni pana vineri, intre orele 10 si 12, la secretariat.

Documentele enumerate in metodologie vor fi puse, in ordinea mentionata, intr-un dosar plic (pe care se va scrie bursa sociala, nume, prenume, an de studii, nr. telefon ). Actele se depun in original, cu exceptia actelor de identitate. certificate de nastere, hotarari judecatoresti (se depun copii).

Studentii solicitanti trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

  • sa fi acumulat minim 18 credite in ultimul semestru studiat (sem I, an univ 2022/2023) 
  • sa aiba actele de studii, in original, la dosarul depus FII
  • sa nu fi consumat numarul maxim de semestre in care pot beneficia de bursa
  • sa aiba un venit de maxim 1524 lei net/luna/membru de familie

Important!

Pentru burse ocazionale este necesar depunerea unui nou dosar.

Nu se primesc dosare incomplete.

Toate documentele enumerate sunt obligatorii, nu se exclud unele pe altele.

Adeverintele de la ANAF sunt necesare pentru fiecare membru de familie major care intra in calcul (student, parinti, frati, surori etc.).

Declaratiile date la Primarii trebuie sa cuprinda stampila institutiei, numele, functia si semnatura persoanei in fata careia s-a dat declaratia.

Metodologia poate fi consultata aici.