Dosarele pentru obtinerea unei burse sociale se pot depune intre 28 februarie si 11 martie 2022  , in holul Facultatii de Informatica, zilnic, intre orele 10 si 12 .

Documentele enumerate in metodologie vor fi puse, in original, in ordinea mentionata, intr-un dosar plic (pe care se va scrie bursa sociala, nume, prenume, an de studii, nr. telefon ).

Nu se primesc dosare incomplete. Toate documentele enumerate sunt obligatorii.

Studentii solicitanti trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

  • sa fi acumulat minim 18 credite in ultimul semestru studiat (sem I, an univ 2021/2022)
  • sa aiba actele de studii, in original, la dosarul depus FII
  • sa nu fi consumat numarul maxim de semestre in care pot beneficia de bursa
  • sa aiba un venit de maxim 1386 lei net/luna/membru de familie

Beneficiarii burselor sociale din semestrul I NU trebuie sa depuna un nou dosar.

Metodologia si cele 2 formulare (cerere + declaraie) se gasc in cele ce urmeaza:

Burse sociale sem II_2021-2022