Dosarele pentru obtinerea unei burse sociale se pot depune intre 03.10 – 14.10.2022, de luni pana vineri, intre orele 10 si 12, la secretariat.

Documentele enumerate in metodologie vor fi puse, in original, in ordinea mentionata, intr-un dosar plic (pe care se va scrie bursa sociala, nume, prenume, an de studii, nr. telefon ).

Studentii solicitanti trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

  • sa fi acumulat minim 18 credite in ultimul semestru studiat (sem II, an univ 2021/2022) – doar pentru studentii din anii II, III, Master II
  • sa aiba actele de studii, in original, la dosarul depus FII
  • sa nu fi consumat numarul maxim de semestre in care pot beneficia de bursa
  • sa aiba un venit de maxim 1524 lei net/luna/membru de familie

Important!

Nu se primesc dosare incomplete.

Toate documentele enumerate sunt obligatorii, nu se exclud unele pe altele.

Adeverintele de la ANAF sunt necesare pentru fiecare membru de familie major care intra in calcul (student, parinti, frati, surori etc.).

Declaratiile date la Primarii trebuie sa cuprinda stampila institutiei, numele, functia si semnatura persoanei in fata careia s-a dat declaratia.

Metodologia si cele 2 formulare (cerere + declaraie) se gasesc in cele ce urmeaza:

Documentatie burse sociale sem 1, 2022-2023