Dosarele pentru obtinerea unei burse sociale se pot depune intre 05 si 16 octombrie 2020, in holul Facultatii de Informatica, zilnic, intre orele 10 si 12.

Documentele enumerate in metodologie vor fi puse, in original, in ordinea mentionata, intr-un dosar plic (pe care se va scrie bursa sociala, nume, prenume, an de studii, nr. telefon).

Nu se primesc dosare incomplete. Toate documentele enumerate sunt obligatorii.

Studentii din anii II licenta, III licenta si II master trebuie sa fi acumulat minim 18 credite in ultimul semestru studiat, pentru a depune dosar de bursa.

Anexam informatiile si documentatia privind acordarea burselor sociale.

https://profs.info.uaic.ro/~alinapopescu/Burse%20sociale/Burse%20sociale%20sem%20I.pdf