Burse pentru studenți români

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și master înmatriculați la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Liste preliminare cu studenții bursieri în semestrul al II-lea al anului universitar 2023 – 2024

Lista burselor de performanță pentru ciclul de licență: anul I, anul al II-lea și anul al III-lea;
Lista burselor de performanță pentru ciclul de master: anul I master și anul al II-lea master;
Lista burselor sociale (licență și master) – situaţia dosarelor depuse pentru semestrul al doilea şi a burselor acordate

Cuantumuri burse (conform HS din 16.11.2023)

  • Bursa de performanță științifică – 1.320 lei;
  • Bursa de performanță 1 – 1.050 lei;
  • Bursa de performanță 2 – 950 lei;
  • Bursa socială – 900 lei.

Perioada de acordare (cf. art. 22 din Regulament)

  • pentru anii neterminali (anii I-II licență și anul I master): 01.04.2024 – 30.09.2024
  • pentru anii terminali (anul III licență și anul al II-lea master): 26.02.2024 – 12.07.2024

Împărțirea fondului de burse alocat și alcătuirea listelor au fost făcute în baza criteriilor regulamentare și a clasamentelor rezultate în urma punctajelor obținute de către studenți în semestrul I al anului universitar 2023-2024, în limita fondurilor disponibile rezultate în urma împărțirii pe ani și domenii/specializări, proporțional cu numărul de studenți (cf. art. 17 din Regulament);

Aplicarea criteriilor de departajare, unde a fost cazul (cf. art. 49, alin.5 din Regulament);

Cf. art. 23, 24, 25 și 26 din Regulament, studenții care urmează, în paralel, două specializări (facultăți diferite) și care se regăsesc pe listele de burse la ambele, trebuie să opteze:

a) pentru bursa care are un cuantum mai mare (exemplu: La FEAA e pe listele la burse BP I, iar la Informatică pe listele la bursa BP II, va opta pentru cea de la FEAA)

b) dacă la ambele specializări/facultăți se afla pe listele de burse de aceeași categorie, va rămâne pe listele finale și va primi bursă de la specializarea/facultatea unde se află la buget (unde are actele depuse în original).

În ambele situații, studentul este obligat să anunțe URGENT ambele facultăți despre opțiunea lui, pentru a se evita inadvertențele din listele finale ale celor două facultăți. BURSELE NU POT FI CUMULATE LA DOUA SPECIALIZĂRI/FACULTĂȚI (nici cele de performanță, nici cele sociale).

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

Ca urmare, CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont, care trebuie sa conțină neapărat numele și prenumele studentului titular al bursei) se vor transmite, în regim de urgență, în fotocopie sau document generat din contul personal, în format .pdf, prin internet banking, la adresa de e-mail secretariat@info.uaic.ro.

Studenții care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plați de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul (art. 46 din Regulament);

Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgenţă acest demers (art. 45 din Regulament);

Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor sunt: BRD / Transilvania / ING/ BCR / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus Bank.

Eventualele contestații se pot trimite pe mail la Secretariatul Facultății de Informatică (secretariat@info.uaic.ro) în perioada 05 – 07 aprilie 2024. După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC (cf. art. 36,37 și 38 din Regulament).

(afișat: 05.04.2024, ora 12.30)