În data de 07.02.2024 vor avea loc alegerile pentru membrii Senatului UAIC din
cadrul Facultăților și al ICI.

Procesul de vot se va desfășura în sala Senatului, în
intervalul orar 8.00 – 20.00.