Domenii şi specializări (2 ani)

Master profesional în limba engleză, studii la zi:

Master de cercetare în limba engleză, studii la zi:

Programul de master de cercetare (Studii avansate în informatică)

Organizare master de cercetare

 • Masterul este orientat spre cercetare, cu perspectiva continuării activităţii de cercetare în cadrul studiilor doctorale.
 • Fiecare masterand de la Studii avansate în informatică îşi alege o temă de cercetare, la care va lucra sub îndrumarea unui cadru didactic titular de la Facultatea de informatică.
 • Planul de învăţământ este unul individual, compus din discipline alese de la celelalte mastere sau de la Școala doctorală, în funcţie de tema de cercetare aleasă. În cazuri bine justificate, de exemplu teme de cercetare interdisciplinare, pot fi alese şi discipline de la alte facultăţi, cu condiţia să existe un acord pentru fiecare astfel de disciplină între cele două facultăţi.
 • La începutul activităţii didactice din anul I, masterandul va întocmi un plan de cercetare individual, care va fi avizat de cadrul didactic îndrumător. În acest plan va fi trecut şi modul de monitorizare a activităţii. Planul individual de cercetare este anexă la contractul de studii. Sunt acceptate și teme de cercetare interdisciplinare, cu condiția ca informatica să reprezinte domeniul principal.
 • Activitatea masterandului se va desfăşura full-time în cadrul facultăţii sau part-time la o companie care va încheia un acord cu facultatea asupra dezvoltării temei de cercetare. Tema de cercetare poate fi propusă şi de companii.
 • Facultatea va încerca să identifice şi alte surse de finanţare prin care să poată suplimenta bursele masteranzilor de la Studii avansate, pentru ca aceştia să poată aloca tot timpul de lucru studiului şi temei de cercetare. O variantă care funcţionează deja constă în burse acordate de companii.

Fișele disciplinelor pentru programele masterale pot fi consultate aici. Alte detalii sunt disponibile pe site-ul Admitere la UAIC, inclusiv Regulamentul de admitere la studii de master al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Informații privind admiterea – sesiunea iulie 2024

Calendar admitere

Depunerea dosarelor: 15-20 iulie

Variante de înscriere:

 • online (recomandată) la adresa https://eadmitere.uaic.ro
 • la sediul facultății – se va preda dosarul si se vor încărca datele de către candidat, cu ajutorul comisiei, în platforma eadmitere

Susținerea interviurilor: în perioada 15-21 iulie; pe măsură ce se înscriu, candidații vor fi contactați pentru planificarea interviului (de obicei în ziua următoare celei în care s-au înscris)

Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 22-27 iulie

Număr de locuri

 • Ingineria sistemelor software
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 16
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 15
 • Inteligență artificială și optimizare
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 16, din care 1 pentru etnici romi
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 15
 • Lingvistică computaţională
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 9
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 15
 • Securitatea informaţiei
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 15, din care 1 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 15
 • Sisteme distribuite
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 15, din care 1 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 15
 • Studii avansate în informatică
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 10
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 5

Între locurile la buget la programele de mai sus se găsesc și locurile pentru domenii prioritare, care nu sunt însă diferite de celelalte locuri în ceea ce privește cerințele și eligibilitatea. Împărțirea în detaliu a locurilor disponibile pe diferite categorii poate fi consultată în pagina de admitere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Condiții de admitere

Începând cu anul 2022, Facultatea de Informatică organizează două concursuri de admitere pentru studiile de master:

Pentru fiecare concurs trebuie dosar de înscriere separat. Condițiile de admitere sunt detaliate pe pagina fiecărui concurs.

Taxe

 • Taxă de înscriere: 350 RON 
 • Taxă de şcolarizare (pentru anul I): 3900 RON

Precizări privind plata taxei de înscriere:

 • Facultatea de Informatică nu are casierie, deci plata taxei nu se poate realiza la facultate. Inclusiv candidații care optează pentru înscrierea fizică au la dispoziție modurile de plată descrise în continuare.
 • Varianta 1: plata cu cardul prin intermediul aplicației de înscriere online
 • Varianta 2: plata pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Recomandăm citirea cu atenție a instrucțiunilor de pe platformă. Informații importante care trebuie precizate:
  • numele şi prenumele candidatului
  • codul numeric personal
  • denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ (Facultatea de Informatică, master)
 • Varianta 3: plata la orice agenţie BRD din ţară. Pentru aceasta trebuie precizate următoarele informații:
  • cont: RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400
  • cod taxă: 28 (taxă admitere)
  • cod facultate și program de studii: 2410 (Facultatea de Informatică, studii de master)