Update 03.10.2022: Refacere liste ISSB și ISST după o nouă suplimentare locuri.

Update 27.09.2022: Rezultate finale după realocare și suplimentare locuri.

Update 02.08.2022: Rezultate admiși după prima etapă de confirmări.

Confirmarea locurilor (pentru cei care nu au făcut deja lucrul acesta) se face începând de mâine, săptămâna aceasta și următoarea.

Cei care au trecut de la taxă la buget vor face o cerere pentru restituirea taxei la începutul anului universitar.

Update 22.07.2022: Rezultate contestații

Update 20.07.2022: Rezultatele etapei 1 de admitere, sesiunea iulie 2022 sunt disponibile aici.

Domenii şi specializări (2 ani)

Master profesional în limba engleză, studii la zi:

Master de cercetare în limba engleză, studii la zi:

Programul de master de cercetare (Studii avansate în informatică)

Organizare master de cercetare

 • Masterul este orientat spre cercetare, cu perspectiva continuării activităţii de cercetare în cadrul studiilor doctorale.
 • Fiecare masterand de la Studii avansate în informatică îşi alege o temă de cercetare, la care va lucra sub îndrumarea unui cadru didactic titular de la Facultatea de informatică.
 • Planul de învăţământ este unul individual, compus din discipline alese de la celelalte mastere sau de la Școala doctorală, în funcţie de tema de cercetare aleasă. În cazuri bine justificate, de exemplu teme de cercetare interdisciplinare, pot fi alese şi discipline de la alte facultăţi, cu condiţia să existe un acord pentru fiecare astfel de disciplină între cele două facultăţi.
 • La începutul activităţii didactice din anul I, masterandul va întocmi un plan de cercetare individual, care va fi avizat de cadrul didactic îndrumător. În acest plan va fi trecut şi modul de monitorizare a activităţii. Planul individual de cercetare este anexă la contractul de studii. Sunt acceptate și teme de cercetare interdisciplinare, cu condiția ca informatica să reprezinte domeniul principal.
 • Activitatea masterandului se va desfăşura full-time în cadrul facultăţii sau part-time la o companie care va încheia un acord cu facultatea asupra dezvoltării temei de cercetare. Tema de cercetare poate fi propusă şi de companii.
 • Facultatea va încerca să identifice şi alte surse de finanţare prin care să poată suplimenta bursele masteranzilor de la Studii avansate, pentru ca aceştia să poată aloca tot timpul de lucru studiului şi temei de cercetare. O variantă care funcţionează deja constă în burse acordate de companii.

Fișele disciplinelor pentru programele masterale pot fi consultate aici.

Alte detalii sunt disponibile pe site-ul Admitere la UAIC, inclusiv Metodologia de admitere la studii de master.

Informații privind admiterea – sesiunea iulie 2022

Calendar admitere

Perioada de înscriere (sesiunea Iulie): 11-16 iulie

Afişarea rezultatelor: 18-23 iulie

Perioada în care va avea loc interviul candidaţilor va fi afișată ulterior.

Perioada de confirmare a locurilor (sesiunea iulie): 19-29 iulie.

Număr de locuri

 • Locuri finanţate de la buget: 81
  • Ingineria sistemelor software: 16 locuri, din care 1 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități
  • Inteligență artificială și optimizare: 16 locuri, din care 1 pentru etnici romi
  • Lingvistică computaţională: 10 locuri
  • Securitatea informaţiei: 14 locuri
  • Sisteme distribuite: 15 locuri
  • Studii avansate în informatică: 10 locuri
 • Locuri cu taxă: 25
 • Candidați români de pretutindeni: 1 (cu taxă), la specializarea Ingineria sistemelor software

Distribuția locurilor pe mastere este una flexibilă, în sensul că ea poate fi schimbată în funcție de numărul candidaților înscriși, opțiuni și confirmări.

Condiții de admitere

Începând cu anul 2022, Facultatea de Informatică organizează două concursuri de admitere pentru studiile de master:

Pentru fiecare concurs trebuie dosar de înscriere separat. Condițiile de admitere sunt detaliate pe pagina fiecărui concurs.

Taxe

 • Taxă de înscriere: 300 RON 
 • Taxă de şcolarizare (pentru anul I): 3900 RON

Server Discord (pentru întrebări): https://discord.gg/UaRvCcP6