NOUTĂȚI:

19.09.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea ultimei perioade de confirmare

 • Deoarece locurile au fost confirmate în întregime de candidații delarați admiși, listele indicare mai sus sunt cele finale. Pentru candidații români de pretutindeni, listele finale sunt cele afișate în data de 8 septembrie 2022.

14.09.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea celei de a opta perioade de confirmare

13.09.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea celei de a șaptea perioade de confirmare

09.09.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea celei de a șasea perioade de confirmare

08.09.2022: Rezultate admitere candidați români de pretutindeni – refăcute după terminarea celei de a cincea perioade de confirmare

07.09.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea celei de a cincea perioade de confirmare

06.09.2022: Rezultate admitere candidați români de pretutindeni – refăcute după terminarea celei de a patra perioade de confirmare

05.09.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea celei de a patra perioade de confirmare

28.08.2022: Rezultate admitere candidați români de pretutindeni – refăcute după terminarea celei de a treia perioade de confirmare

28.08.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea celei de a treia perioade de confirmare

17.08.2022: Rezultate admitere candidați români de pretutindeni – refăcute după terminarea celei de a doua perioade de confirmare

16.08.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea celei de a doua perioade de confirmare

01.08.2022: Rezultate admitere candidați români de pretutindeni – refăcute după terminarea primei perioade de confirmare

01.08.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români – refăcute după terminarea primei perioade de confirmare

22.07.2022: Rezultate contestații – candidați români de pretutindeni

22.07.2022: Rezultate contestații – candidați cetățeni români

20.07.2022: Rezultate admitere candidați români de pretutindeni

19.07.2022: Rezultate admitere candidați cetățeni români


Întrebări frecvente

Domenii şi specializări

 • Informatică în limba română – învăţământ cu frecvență
 • Informatică în limba engleză – învăţământ cu frecvență

Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de site-ul Admitere la UAIC.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2022

Metodologie

Consultaţi Metodologia de admitere la studii de licenţă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere: 11-16 iulie

 • Program depunere dosare (fizic)
  11-15 iulie: 9.00-15.00
  16 iulie: 9.00-12.00

Afişarea rezultatelor: 18-23 iulie

Număr de locuri

 • Informatică în limba română
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 205, din care 7 pentru absolvenți de licee situate în mediul rural, 1 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială, 1 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, 1 pentru etnici romi
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 20
 • Informatică în limba engleză
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 66, din care 3 pentru absolvenți de licee situate în mediul rural, 1 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 9
 • Candidați români de pretutindeni
  • buget, cu bursă (doar Informatică în limba română): 10
  • buget, fără bursă (doar Informatică în limba română): 1

Condiţii de admitere

Media de admitere va fi calculată astfel:

 • 75% – nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat
 • 25% – media generală obţinută la Bacalaureat

Pentru programul în limba engleză se va susţine un interviu în limba engleză (probă eliminatorie), notat cu admis/respins. Acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de M.E.C.

Atenție: absolvenții de liceu care nu au susținut la Bacalaureat nici una din probele Informatică sau Matematică nu pot obține media minimă (5.00) necesară pentru a putea fi declarați admiși.

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 • media de admitere, netrunchiată
 • nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat, care intră în calculul mediei de admitere

Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale

Pot fi declarați admiși candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile şcolare internaţionale de Informatică sau Matematică (altele decât Olimpiadele Internaţionale) recunoscute de M.E.
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile naţionale cu finanţare M.E., doar la probele de algoritmică
 • Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere)
 • Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică

Precizări:

 • Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, sau care au obținut premii la faza județeană a olimpiadei la aceleași discipline, în clasa a XI-a sau a XII-a, în anul școlar 2019-2020, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat.
 • Participanţii la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot cere echivalarea rezultatului obținut cu nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat.

Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

Concursul elevilor de liceu – anulat

În condițiile pandemiei Covid-19 și ținând cont de toate implicațiile acesteia, nici în acest an nu se va organiza Concursul elevilor de liceu.

Taxe

 • Taxă de înscriere: 200 RON
 • Taxă de şcolarizare: 3600 RON

Pentru modalitățile de plată a taxei de înscriere, consultați informațiile de pe site-ul de admitere al universității.

Înscriere

Înscriere online sau fizică?

În sesiunea iulie 2022, înscrierea se poate face atât online (https://inscriere.uaic.ro/), cât şi în format fizic la facultate. În acest context, Facultatea de Informatică încurajează candidaţii să apeleze la înscrierea online, din mai multe motive:

 • Datorită faptului că toate activităţile legate de admitere se desfăşoară prin intermediul aplicaţiei integrate de management al admiterii, un candidat care se înscrie fizic la facultate va trebui oricum să parcurgă şi paşii de la înscrierea online: completarea datelor personale pe platformă; scanarea documentelor şi încărcarea acestora pe platformă.
 • Înscrierea online se poate face la orice moment din perioada de înscriere, fără a fi limitată de programul de depunere a dosarelor la facultate.
 • În cazul depunerii fizice a dosarului la facultate, diploma de bacalaureat şi foaia matricolă trebuie aduse fie în original, fie în copie însoţită de adeverinţă care atestă faptul că originalul este depus la altă facultate. În cazul înscrierii online, originalul sau copia însoţită de adeverinţă vor trebui aduse doar la confirmarea locului de către candidaţii declaraţi admişi.
 • Depunerea dosarului fizic la momentul înscrierii nu scuteşte candidatul, în cazul în care este declarat admis, de obligaţia de a veni ulterior la facultate pentru confirmarea locului.

Din aceste motive, la Facultatea de Informatică înscrierea fizică este posibilă doar cu programare şi este destinată doar acelor candidaţi care nu au posibilitatea de a duce singuri la îndeplinire înscrierea online (de exemplu nu au mijloacele de a scana/fotografia documentele). În aceste cazuri speciale, programarea se poate face la comisia de admitere a facultăţii, sunând la numărul 0232-201102/int. 2478, în zilele perioadei de înscriere, între orele 9:00-14:00 (luni-vineri), respectiv 9:00-11:00 (sâmbătă).

Preînscriere şi înscriere

Înscrierea propriu-zisă începe pe data de 11 iulie 2022. Începând de la această dată, candidaţii care au completat anterior dosare la preînscriere trebuie să-şi transfere aceste dosare către înscriere. Această operaţie este uşor de realizat, dar nu se face automat, ci trebuie dusă la îndeplinire de către candidat; în caz contrar, candidatul nu va fi considerat înscris.

În atenţia candidaţilor care au completat dosare la preînscriere: taxa de înscriere nu trebuie plătită din nou la momentul transferului dosarului către înscriere; documentele de plată deja încărcate la preînscriere sunt valabile în continuare.

Acte necesare

Înainte de a parcurge această secțiune, recitiți cu atenție secțiunea Înscriere online sau fizică?

Facultatea de Informatică încurajează candidaţii să apeleze la înscrierea online; înscrierea fizică este dedicată celor care nu au mijloacele de a realiza înscrierea online.

Candidații care doresc să se înscrie online sunt invitați să citească mai întâi punctul a) de mai jos, unde sunt detaliate documentele care compun dosarul de candidatură; la punctul b) sunt prezentate câteva particularități ale înscrierii online față de cea fizică.

a) În cazul înscrierii fizice, dar şi pentru confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi care s-au înscris online:

 • Diploma de bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei.
  • Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
 • Original şi copie după foaia matricolă
 • Original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
 • Original şi copie după certificatul de naştere
 • Original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni)
 • Trei fotografii tip legitimație
 • Acordul de confidențialitate (Anexa IV)
 • Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (a se vedea secțiunea Taxe pentru modalitățile de plată a taxei de înscriere)
 • Dosar plic
 • Candidaţii care au absolvit liceul înainte de 2022 vor depune la dosar, după caz:
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu a urmat cursurile nici unei facultăţi până la momentul curent.
  • Adeverinţă de la facultatea urmată, care să ateste numărul de semestre finanţate de la buget de care a beneficiat, precum și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă. În cazul în care există perioade de timp în care candidatul a urmat o altă facultate, dar a avut și perioade de pauză, va include și o declarație pe propria răspundere că nu a urmat cursurile altei facultăţi în acele perioade de pauză.

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Precizări:

 • Adeverințele de cadru didactic în învățământul preuniversitar, pentru scutirea de plata taxei de înscriere a copilului, sunt valabile doar dacă sunt vizate de către Inspectoratul Școlar Județean în subordinea căruia de află unitatea școlară în cauză.
 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, cel mai târziu la momentul confirmării locului dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale; copiile prezentate trebuie să fie legalizate sau să aibă mențiunea „Conform cu originalul” aplicată de facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Înmatricularea pe locurile finanțate de la buget, precum și scutirea de plata taxei de înscriere sunt posibile doar pentru candidații declarați admiși, care au depus actele în original la momentul confirmării locului.

b) În cazul candidaților care optează pentru înscrierea online, trebuie încărcate aceleaşi documente ca mai sus (deci vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie şi în întregime punctul anterior), cu următoarele diferenţe:

 • Documentele trebuie încărcate în formă scanată, deci nu se mai pune problema de original şi copie.
 • Fotografiile şi dosarul plic nu sunt necesare la înscrierea online, ci vor trebui aduse la confirmarea locului.

Admiterea candidaților români de pretutindeni

Informațiile privind admiterea candidaților români de pretutindeni vor fi făcute publice pe măsură ce vor deveni disponibile, atât în această secțiune, cât și pe site-ul Admitere la UAIC.

Informații de contact

Comisia de admitere a Facultății de Informatică (adresă activă în perioada admiterii):