Examenul de admitere la FII:
Numărul de locuri aprobate pentru Şcoala Doctorală de Informatică, pentru anul universitar 2019-2020 este:

Admitere conform OM_nr.6000/2012
şi OM_nr.3359MD/11.03.2013
în domeniul
Număr locuri buget
Cu frecvență
bursă MEC
Cu frecvență redusă
bursă UAIC
Cu frecvență redusă
fără bursă
Fără bursă
locuri pentru Romi
Informatică3421

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2019-2020 este de 6000 lei/an, iar taxa de înscriere la admitere este de 200 lei.

 1. Înscrierea candidaţilor se va face în perioada  2 – 6  septembrie 2019 la Secretariatul Şcolii Doctorale (C201);
 2. Concursul de admitere va avea loc astfel:
  a) testul scris: 9 septembrie 2019, ora 9,00;
  b) interviul: 9 septembrie 2019, începând cu ora 11,00;
 3. afişarea rezultatelor pe 12 septembrie 2019;
 4. Contestații (doar pentru proba scrisă) pe 13 septembrie 2019;
 5. Afișarea rezultatelor pe 16 septembrie 2019;
  1.  

Afişarea rezultatelor cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe 1 octombrie 2019
Subiectul pentru testul scris este propus de conducător pe baza temei de cercetare alese. Interviul va consta într-o prezentare foarte scurtă a CV-ului şi o discuţie despre planul de cercetare pe tema aleasă. Informaţii detaliate despre admiterea la doctorat la UAIC se găsesc aici.

Toti cei interesaţi de a urma cursurile doctorale la FII sunt rugaţi să ia legătura direct cu potenţialii profesori coordonatori pentru a discuta temele de cercetare.

În cazul candidaților cu medii egale la examenul de admitere, departajarea se va face după media dintre nota finală la examenul de licenţă şi nota finală la examenul de disertaţie.

Comisia de admitereComisia de contestații

Președinteprof. univ. dr. DAN CRISTEAPreședinteprof. univ. dr. ȘTEFAN CIOBÂCĂ
Membri
prof. univ. dr. Dorel LucanuMembriconf. univ. dr. Sabin Buraga
prof. univ. dr. Henri Luchianconf. univ. dr. Cristian Gațu
prof. univ. dr. Lenuța AlboaieSecretarconf. univ. dr. Mădălina Răschip
conf. univ. dr. Gloria-Cerasela Crișan
prof. univ. dr. Cătălin Dima
CS I dr. Gabriel Ciobanu
Secretarlect. univ. dr. Vlad Rădulescu

Acte necesare pentru înscriere

 • dosar plic
 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • scrisoare de intenție
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză.

Tematică admitere doctorat

Prof. univ. dr. Dan Cristea

Sisteme expert şi prelucrarea limbajului natural
 1. Corpusuri sintactice şi tehnici de bază în parsarea limbajului natural

 • Mitkov: The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003, chapter 12
 • Manning&Schutze: Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press, 1999, chapter 12
 • Bohmova et al.: The Prague Dependency Treebank: A Three-Level Annotation Scenario (pdf)

 2. Teorii şi tehnici de prelucrarea discursului

 • Mitkov: The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003-chapters 10, 14
 • Mitkov: Anaphora Resolution, Longman, 2002 – chapter 8
 • Cristea et al.: Veins Theory: A Model of Global Discourse Cohesion and Coherence, ACL 1998, http://citeseer.ist.psu.edu/cristea98veins.html

 3. Temporalitate în limbajul natural

Prof. univ. dr. Henri Luchian

Metode de optimizare inspirate din natură:
 1. Calcul evolutiv
 2. Algoritmi genetici
 3. Meta-euristici
 4. Rezultate fundamentale privind complexitatea algoritmilor inspiraţi din natură

Bibliografie

 • Z.Michalewicz: Genetic Algorithms & Data Structures – Evolution Program Springer Verlag (Biblioteca de Informatică).
 • M.Mitchell: Introduction to GA MIT Press (Biblioteca de Informatică).
 • H.Luchian: Clasificare evolutivă (Biblioteca de Informatică).

Prof. univ. dr. Dorel Lucanu

Metode formale aplicate in Ingineria Software (specificare, verificare, testare, analiza statica, modelare), cu accent pe semantica limbajelor de programare.
 1. Logica de ordinul I. Cunoaşterea de logici temporale, sau logica Hoare, logica ecuațională, sau a unui demonstrator de teoreme constituie un avantaj.

 • Bibliografie: Michael Huth and Mark Ryan. Logic in Computer Science. Modelling and reasoning about systems. Cambridge University Press 2004.

 2. Semantica limbajelor de programare.

 • Bibliografie: Hanne Riis Nielson, Flemming Nielson: Semantics with Applications: A Formal Introduction. Wiley Professional Computing, (240 pages, ISBN 0 471 92980 8), Wiley, 1992.

 3. Specificare algebrică şi rescriere. Cunoaşterea unui limbaj algebric (Maude, CafeOBJ, CASL, TOM, etc) constituie un avantaj.

 • Bibliografie: F. Baader, T. Nipkow. Term Rewriting and All That. ISBN0-521-77920-0, Cambridge University Press, 1998.

Prof. univ. dr. Lenuța Alboaie

Sisteme distribuite

 • Aplicatii de retea (e.g. retele p2p, sisteme de fisiere distribuite, sisteme de procesare distribuita a informatiilor)
 • Cloud Computing (paradigme si modele de programare in Cloud, proiectarea, implementarea si tehnici de verificare  a sistemelor cloud), aspecte privind orchestrarea si coreografia serviciilor in sisteme distribuite)
 • Aplicatii ale Sistemelor Distribuite (e.g. smart/green/resilient/digital/circular cities)

Conf. univ. dr. Gloria-Cerasela Crișan

Inteligență artificială; Probleme de Optimizare Combinatorie
Interes specific de cercetare:
a) Metode exacte și euristice de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorie.
b) Probleme de transport în care sunt incluse caracteristici GIS.
c) Modele ale problemelor reale din Transporturi și Logistica mărfurilor.
d) Evaluarea metodelor de rezolvare pentru Problema Comis-voiajorului.
e) Incertitudini în date și modul în care acestea se reflectă asupra algoritmilor de rezolvare pentru Problema Comis-voiajorului.

Bibliografie:

Prof. univ. dr. Cătălin Dima

Logică și Model Checking
1. Reprezentări eficiente ale spațiului stărilor în model-checking.
Studiul se va concentra pe impactul unor generalizări recente ale Diagramelor de Decizie Binară în verificarea proprietăților programelor, cu aplicații la probleme de model-checking pentru logici temporale epistemice.
2. Specificarea și verificarea proprietăților de securitate în logici temporale epistemice.
Tema propusă necesită transformarea modelelor simbolice ale protocoalelor de securitate în modele multi-agenți, formularea diferitelor proprietăți de securitate în logici temporale epistemice, apoi aplicarea unor algoritmi de model-checking existenți pentru verificarea proprietăților respective.

Bibliografie:

 • Christel Baier and Joost-Pieter Katoen : Principles of Model Checking, The MIT Press, 2008.
 • Ronald Fagin, Joseph Y. Halpern, Yoram Moses, Moshe Vardi : Reasoning About Knowledge, The MIT Press, 2004.
 • Nils Bulling, Valentin Goranko, and Wojciech Jamroga : Logics for Reasoning About Strategic Abilities in Multi-Player Games. In: J. van Benthem, S. Ghosh, R. Verbrugge (Eds.), Models of Strategic Reasoning. Logics, Games, and Communities. Lecture Notes in Computer Science vol. 8972, pp. 93-136. © Springer.

Cercet. ştiinţific I dr. Gabriel Ciobanu

1. Metode formale în sisteme distribuite (Formal Methods in Distributed Systems)
a) Algebre de procese și sisteme concurente
b) Semantici operaționale și denotaționale
c) Logici temporale, verificare automată
2. Calcul inspirat de natură (Natural Computing)
a) Sisteme membranare; calcul natural

Bibliografie:

 • John Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages and Computation
 • Michael Huth, Mark Ryan: Logic in Computer Science.Modelling and Reasoning about Systems
 • Robin Milner: Communicating and Mobile Systems: the pi-calculus. Cambridge University Press, 1999
 • Gabriel Ciobanu: Membrane Computing and Biologically Inspired Process Calculi. Ed. Univ. A.I.Cuza, 2010
 • G.Ciobanu: Semantica limbajelor de programare. Ed. Univ. A.I.Cuza, 1996
 • I.Creanga, C.Reisher, D.Simovici: Introducere algebrică în informatică; Teoria automatelor. Ed. Junimea, 1973
 • I.Purdea, Gh.Pic: Tratat de algebra moderna. Ed. Academiei, 1977/1982.

 

Observaţie: Candidații interesați pot solicita (și sunt sfătuiți să solicite) detalii asupra bibliografiei și tematicii de admitere direct de la domnii profesori coordonatori. Pentru alte informatii contactați Secretariatul Scolii Doctorale la adresa lavinia.piriu@info.uaic.ro sau la telefon 0232-201102/2329.