Examenul de admitere la FII:

 • înscrierea candidaţilor: 1 – 8 septembrie 2018
 • testul scris: 10 – 12 septembrie 2018
 • interviul: 10 – 12 septembrie 2018
 • afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2018
 • contestații (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie 2018
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 17 septembrie 2018

Subiectul pentru testul scris este propus de conducător pe baza temei de cercetare alese.

Interviul va consta într-o prezentare foarte scurtă a CV-ului şi o discuţie despre planul de cercetare pe tema aleasă.

Informaţii detaliate despre admiterea la doctorat la UAIC se găsesc aici.

Toti cei interesaţi de a urma cursurile doctorale la FII sunt rugaţi să ia legătura direct cu potenţialii coordonatori pentru a discuta posibilele teme de cercetare.

În caz de medii egale la examenul de admitere, departajarea candidaților se va face după media dintre nota finală la examenul de licenţă şi nota finală la examenul de disertaţie.

Tematică admitere doctorat

Prof. univ. dr. Dan Cristea

Sisteme expert şi prelucrarea limbajului natural
 1. Corpusuri sintactice şi tehnici de bază în parsarea limbajului natural

 • Mitkov: The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003 – chapter 12
 • Manning&Schutze: Foundations of Statistical Natural Language Processing,The MIT Press,1999,chapter12
 • Bohmova et al.: The Prague Dependency Treebank: A Three-Level Annotation Scenario (pdf)

 2. Teorii şi tehnici de prelucrarea discursului

 • Mitkov: The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003-chapters 10, 14
 • Mitkov: Anaphora Resolution, Longman, 2002 – chapter 8
 • Cristea et al.: Veins Theory: A Model of Global Discourse Cohesion and Coherence, ACL 1998, http://citeseer.ist.psu.edu/cristea98veins.html

 3. Temporalitate în limbajul natural

Prof. univ. dr. Henri Luchian

Metode de optimizare inspirate din natură:
 1. Calcul evolutiv
 2. Algoritmi genetici
 3. Meta-euristici
 4. Rezultate fundamentale privind complexitatea algoritmilor inspiraţi din natură

Bibliografie

 • Z.Michalewicz: Genetic Algorithms & Data Structures – Evolution Program Springer Verlag (Biblioteca de Informatică).
 • M.Mitchell: Introduction to GA MIT Press (Biblioteca de Informatică).
 • H.Luchian: Clasificare evolutivă (Biblioteca de Informatică).

Prof. univ. dr. Dorel Lucanu

Metode formale aplicate in Ingineria Software (specificare, verificare, testare, analiza statica, modelare), cu accent pe semantica limbajelor de programare.
 1. Logica de ordinul I. Cunoaşterea de logici temporale, sau logica Hoare, logica ecuațională, sau a unui demonstrator de teoreme constituie un avantaj.

 • Bibliografie: Michael Huth and Mark Ryan. Logic in Computer Science. Modelling and reasoning about systems. Cambridge University Press 2004.

 2. Semantica limbajelor de programare.

 • Bibliografie: Hanne Riis Nielson, Flemming Nielson: Semantics with Applications: A Formal Introduction. Wiley Professional Computing, (240 pages, ISBN 0 471 92980 8), Wiley, 1992.

 3. Specificare algebrică şi rescriere. Cunoaşterea unui limbaj algebric (Maude, CafeOBJ, CASL, TOM, etc) constituie un avantaj.

 • Bibliografie: F. Baader, T. Nipkow. Term Rewriting and All That. ISBN0-521-77920-0, Cambridge University Press, 1998.

Conf. univ. dr. Gloria-Cerasela Crișan

Inteligenta artificiala; Probleme de Optimizare Combinatorie
Interes specific de cercetare:
a) Metode exacte si euristice de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorie.
b) Probleme de transport in care sunt incluse caracteristici GIS.
c) Modele ale problemelor reale din Transporturi si Logistica marfurilor.
d) Evaluarea metodelor de rezolvare pentru Problema Comis-voiajorului.
e) Incertitudini in date si modul in care acestea se reflecta asupra algoritmilor de rezolvare pentru Problema Comis-voiajorului.

Bibliografie:

Prof. univ. dr. Cătălin Dima

Logica si Model Checking
 1. Reprezentari eficiente ale spatiului starilor in model-checking.
Studiul se va concentra pe impactul unor generalizari recente ale Diagramelor de Decizie Binara in verificarea proprietatilor programelor, cu aplicatii la probleme de model-checking pentru logici temporale epistemice.
 2. Specificarea si verificarea proprietatilor de securitate in logici temporale epistemice.
Tema propusa necesita transformarea modelelor simbolice ale protocoalelor de securitate in modele multi-agenti, formularea diferitelor proprietati de securitate in logici temporale epistemice, apoi aplicarea unor algoritmi de model-checking existenti pentru verificarea proprietatilor respective.

Bibliografie:

 • Christel Baier and Joost-Pieter Katoen : Principles of Model Checking, The MIT Press, 2008.
 • Ronald Fagin, Joseph Y. Halpern, Yoram Moses, Moshe Vardi : Reasoning About Knowledge, The MIT Press, 2004.
 • Nils Bulling, Valentin Goranko, and Wojciech Jamroga : Logics for Reasoning About Strategic Abilities in Multi-Player Games. In: J. van Benthem, S. Ghosh, R. Verbrugge (Eds.), Models of Strategic Reasoning. Logics, Games, and Communities. Lecture Notes in Computer Science vol. 8972, pp. 93-136. © Springer.

Cercet. ştiinţific I dr. Gabriel Ciobanu

 1. Metode formale in sisteme distribuite (Formal Methods in Distributed Systems)
a) Algebre de procese si sisteme concurente
b) Semantici operationale si denotationale
c) Logici temporale, verificare automata
 2. Calcul inspirat de natura (Natural Computing)
a) Sisteme membranare; calcul natural

Bibliografie:

 • John Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages and Computation
 • Michael Huth, Mark Ryan: Logic in Computer Science.Modelling and Reasoning about Systems
 • Robin Milner: Communicating and Mobile Systems: the pi-calculus. Cambridge University Press, 1999
 • Gabriel Ciobanu: Membrane Computing and Biologically Inspired Process Calculi. Ed. Univ. A.I.Cuza, 2010
 • G.Ciobanu: Semantica limbajelor de programare. Ed. Univ. A.I.Cuza, 1996
 • I.Creanga, C.Reisher, D.Simovici: Introducere algebrica in informatica; Teoria automatelor. Ed. Junimea, 1973
 • I.Purdea, Gh.Pic: Tratat de algebra moderna. Ed. Academiei, 1977/1982.