Absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea Februarie 2024 se pot prezenta la Secretariatul Facultăţii de Informatică în vederea ridicării ADEVERINŢELOR DE LICENŢĂ sau DISERTAŢIE şi a actelor originale depuse în dosarul de admitere (Diploma de Bacalaureat, foaie matricola din liceu).

Actele de studii se eliberează titularului, în baza cărţii de identitate/paşaport. În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente (cu menţionarea acestora) de la Facultatea de Informatică.

Program de eliberare: luni – vineri, între orele 10-12.

Important: Adeverinţele se eliberează într-un singur exemplar, prin urmare vă recomandăm să păstraţi originalul şi să furnizaţi DOAR copii conforme cu originalul acolo unde vi se solicită acest tip de document.  

Ulterior, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, Diplomele de Licenţă/Master se vor elibera de către Compartimentul Acte de Studii UAIC- Corpul A etajul II (https://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii/).