Începând cu data de 12.07.2023 se eliberează Adeverințele de Finalizare a Studiilor (Licență și Disertație); împreună cu acestea, absolvenții vor ridica și diplomele de bacalaureat (pentru absolvenții de licență), respectiv de bacalaureat și licență (pentru absolvenții de masterat), aflate până acum în dosarele de la facultate.

Adeverințele se eliberează într-un singur exemplar. Ridicarea adeverinței poate fi făcută de către titular, în baza actului de identitate/pașaport, sau de către altă persoană, în baza procurii notariale.

Program de eliberare: luni – vineri, între orele 10-12, la secretariatul facultății.

Diplomele de Licență/Masterat se vor elibera de către Biroul Acte de Studii UAIC (după 12-18 luni).