Absolvenţii Facultăţii de Informatică care au susţinut exemene de finalizare studii (licență și disertație) în sesiunea Februarie 2020, pot ridica Adeverințele de Absolvire de la secretariatul FII, începând de joi, 27 februarie 2020. Adeverințele se eliberează într-un singur exemplar absolventului sau altei persoane care prezintă împuternicire notarială. Adeverințele sunt valabile până la eliberarea Diplomelor.