În anul universitar 2023-2024, la Facultatea de Informatică sunt disponibile pentru suplinire în regim de plata cu ora activități didactice la mai multe discipline din planurile de studii, conform listei de mai jos:

Studii de licență, semestrul 1:

 • Algoritmica grafurilor: curs, seminar
 • Algoritmi genetici: laborator
 • Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare: curs
 • Artificial Intelligence: curs
 • Animație 3D: algoritmi și tehnici fundamentale: curs, laborator
 • Baze de date: laborator
 • Computer Networks: laborator
 • Computer Architecture and Operating Systems: curs
 • Databases: curs, laborator
 • Data structures: curs, laborator
 • English Language: seminar
 • Educație fizică: seminar
 • Formal Languages, Automata and Compilers: curs
 • Graph Algorithms: curs, seminar
 • Introducere în Internetul lucrurilor: curs, laborator
 • Introducere în programare: laborator
 • Information Security: seminar
 • Inteligenţă artificială: curs, laborator
 • Introducere în realitatea mixtă: laborator
 • Introduction to Programming: curs, laborator
 • Introducere în. Net: curs, laborator
 • Învățare automată: curs, seminar
 • Limba Engleză: seminar
 • Limbaje formale, automate și compilatoare: laborator
 • Logică pentru informatică: seminar
 • Logics for Computer Science: seminar
 • Machine Learning: seminar
 • Matematică – Calcul diferențial și integral: curs, seminar
 • Mathematics – Differential and integral calculus: seminar
 • Programare competitivă: seminar
 • Programare și modelare probabilistă: laborator
 • Programare în Python: laborator
 • Python Programming: curs
 • Programare Rust: curs, laborator
 • Principii ale limbajelor de programare: laborator
 • Rețele de calculatoare: curs
 • Rețele neuronale: curs, laborator
 • Securitatea informaţiei: seminar
 • Tehnici de Programare Multiprocesor: laborator
 • Structuri de date: seminar/laborator

Studii de licență, semestrul 2:

 • Advanced Programming: curs, laborator
 • Algebraic Foundations of Computer Science: curs
 • Algorithms Design: seminar
 • Analiza rețelelor media sociale: curs, laborator
 • Aspecte computaţionale în teoria numerelor: laborator
 • Calcul numeric: laborator
 • Didactica specializării: seminar
 • English Language: seminar
 • Etică și integritate academică: curs
 • Fundamente algebrice ale informaticii: seminar
 • Grafică pe calculator și geometrie computațională: laborator
 • Ingineria programării: laborator
 • Interacțiune om-calculator: laborator
 • Limba Engleză: seminar
 • Numerical Calculus: laborator
 • Object-Oriented Programming: curs, laborator
 • Operating Systems: laborator
 • Practică SGBD: laborator
 • Probabilităţi şi statistică: seminar/laborator
 • Probabilities and Statistics: seminar/laborator
 • Programare avansată: laborator
 • Programare orientată-obiect: laborator
 • Programare funcțională: laborator
 • Proiectarea algoritmilor: seminar
 • Proiectarea jocurilor: curs, laborator
 • Psihologia comunicării profesionale în domeniul IT-lui: laborator
 • Reţele Petri şi aplicaţii: laborator
 • Sisteme Embedded: laborator
 • Sisteme de operare: laborator
 • Software Engineering: curs, laborator
 • Smart Card-uri şi Aplicaţii: laborator
 • Tehnologii Web: laborator
 • WEB Technologies: curs, laborator
 • Tehnici de programare pe platforme mobile: seminar

Studii de master, semestrul 1:

 • Aplicaţii inovative ale prelucrării limbajului natural în context anteprenorial: curs
 • Analiza bazelor mari de date: seminar
 • Bazele matematice ale lingvisticii computaționale: curs
 • Blockchain – fundamente și aplicații: seminar
 • Capitole avansate de rețele neuronale: curs, seminar
 • Lexicologie, morfologie și sintaxă comutațională: curs
 • Învățare profundă cu aplicații în procesarea limbajului natural: curs, seminar
 • Managementul proiectelor: curs, laborator
 • Metode formale în ingineria software: seminar
 • Metode inspirate din natură: seminar
 • Reverse Engineering: seminar
 • Securitatea comerțului electronic: curs, seminar
 • Securitatea sistemelor de operare și sisteme malițioase: laborator
 • Securitatea rețelelor wireless și a dispozitivelor mobile: seminar
 • Semantica și pragmatica limbajului natural: curs, seminar
 • Structuri de date și algoritmi: curs, seminar
 • Tehnici și metode de criptanaliză: curs, seminar
 • Tehnici avansate de criptografie: curs, seminar
 • Tehnologii Java: seminar
 • Vedere artificială: seminar

Studii de master, semestrul 2:

 • Calitatea sistemelor software: seminar
 • Capitole avansate în vedere artificială: curs, seminar
 • Capitole speciale de învățare automată: seminar
 • Data mining: seminar
 • Etică și integritate academică: curs
 • Limbaje de structuri: seminar
 • Modele de securitate: curs, seminar
 • Modelarea sistemelor distribuite: curs
 • Securitatea rețelelor de calculatoare: curs
 • Prelucrarea vorbirii și sisteme fuzzy: curs, seminar
 • Prelucrarea statistică a limbajului natural: curs
 • Programare concurentă și distribuită: laborator
 • Protocoale de securitate. Modelare şi verificare: seminar
 • Sisteme bazate pe evenimente: seminar
 • Sisteme de dialog și asistenți virtuali: curs
 • Tehnici avansate de ingineria programării: seminar

Este posibil ca lista de mai sus să sufere unele actualizări în perioada următoare, astfel încât cei interesați sunt invitați să consulte periodic pagina de față.

Numărul de ore suplinite de un candidat va fi stabilit prin negociere, pe baza numărului orelor disponibile. Prioritate în acoperirea activităților au membrii titulari ai facultății. De asemenea, unele activități au fost suplinite constant în anii anteriori de colaboratori vechi ai facultății; aceștia vor avea de asemenea prioritate în asignarea acestor activități.

Cei interesați sunt rugați să ia legătura mai întâi cu titularul disciplinei, acordul acestuia fiind decisiv în asignarea activității. Datorită calendarului elaborării statelor de funcții, termenul limită pentru stabilirea comunicării cu titularii de curs este 11 septembrie 2023.

Lista documentelor care vor trebui depuse la dosarul personal al cadrelor didactice asociate ce vor fi alese pentru a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora poate fi consultată aici.