În anul universitar 2022-2023, la Facultatea de Informatică sunt disponibile pentru suplinire în regim de plata cu ora (colaboratori externi) activități didactice la mai multe discipline din planurile de studii, conform listei de mai jos:

Studii de licență, semestrul 1:

 • Animaţie 3D: algoritmi şi tehnici fundamentale: curs, laborator
 • Baze de date: laborator
 • Databases: laborator
 • English Language: seminar
 • Introducere în programare: laborator
 • Information Security: seminar
 • Inteligenţă artificială: laborator
 • Introducere în realitatea mixtă: laborator
 • Introduction to Programming: laborator
 • Introducere în .Net: curs, laborator
 • Învățare automată: seminar
 • Limba engleză: seminar
 • Logică pentru informatică: seminar
 • Logics for Computer Science: seminar
 • Machine Learning: seminar
 • Programare competitivă: seminar
 • Programare şi modelare probabilistă: laborator
 • Programare în Python: laborator
 • Rețele neuronale: laborator
 • Securitatea informaţiei: seminar
 • Structuri de date: seminar/laborator

Studii de licență, semestrul 2:

 • Advanced Programming: laborator
 • Algorithms Design: seminar
 • Analiza reţelelor media sociale: curs, laborator
 • Calcul numeric: laborator
 • Didactica specializării: seminar
 • English Language: seminar
 • Fundamentele algebrice ale informaticii: seminar
 • Grafică pe calculator și geometrie computațională: laborator
 • Ingineria programării: laborator
 • Interacțiune om-calculator: laborator
 • Limba engleză: seminar
 • Numerical Calculus: laborator
 • Probabilităţi şi statistică: seminar/laborator
 • Programare avansată: laborator
 • Programare orientată – obiect: laborator
 • Proiectarea algoritmilor: seminar
 • Software Engineering: laborator
 • Tehnologii Web: laborator
 • Tehnici de programare pe platforme mobile: seminar

Studii de master, semestrul 1:

 • Managementul proiectelor: curs, laborator
 • Modele de securitate: curs, laborator
 • Reverse Engineering: seminar
 • Securitatea comerţului electronic: curs, laborator
 • Securitatea sistemelor de operare şi sisteme maliţioase: laborator
 • Tehnici și metode de criptanaliză: curs, laborator

Studii de master, semestrul 2:

 • Capitole avansate în vedere artificială: curs, laborator
 • Programare concurentă și distribuită: laborator
 • Tehnici avansate de criptografie: curs, seminar
 • Prelucrarea vorbirii și sisteme fuzzy: curs, seminar

Este posibil ca lista de mai sus să sufere unele actualizări în perioada următoare, astfel încât cei interesați sunt invitați să consulte periodic pagina de față.

Numărul de ore suplinite de un candidat va fi stabilit prin negociere, pe baza numărului orelor disponibile.
Unele activități au fost suplinite constant în anii anteriori de colaboratori vechi ai facultății; aceștia vor avea prioritate în asignarea acestor activități.

Cei interesați sunt rugați să ia legătura mai întâi cu titularul disciplinei, acordul acestuia fiind decisiv în asignarea activității. Datorită calendarului elaborării statelor de funcții, termenul limită pentru stabilirea comunicării cu titularii de curs este 9 septembrie 2022.

Lista documentelor care vor trebui depuse la dosarul personal al cadrelor didactice asociate ce vor fi alese pentru a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora poate fi consultată aici.