Absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea Februarie 2023 se pot prezenta la Secretariatul Facultăţii de Informatică în vederea ridicării ADEVERINŢELOR DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE şi a actelor originale depuse în dosarul de admitere (Diploma de Bacalaureat, foaie matricola din liceu)

Actele de studii se eliberează titularului, în baza cărţii de identitate/paşaport. În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente (cu menţionarea acestora) de la Facultatea de Informatică.

Program de eliberare: luni – vineri, între orele 10-12.

Important: Adeverinţele se eliberează într-un singur exemplar, prin urmare vă recomandăm să păstraţi originalul şi să furnizaţi DOAR copii conforme cu originalul acolo unde vi se solicită acest tip de document.  

Diplomele de Licenţă/Master se vor elibera după aproximativ 12 luni, prin intermediul Biroului Acte de Studii UAIC- Corpul A etajul II.