Archive for iulie, 2018

 
 • Gradul didactic I, seria 2017-2019

  În conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5561 /2011, depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face până la data de 31 august 2018, […]

   
 •  
 • Grad II – Informatică – august 2018

  Calendarul privind desfăşurarea examenelor în sesiunea august 2018: Metodica predării specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, proba scrisă, va avea loc pe 27 august 2018, începând cu ora 10:00, […]

   
 •