A. I. Cuza University of Iaşi


Burse sociale - semestrul 1, anul universitar 2018-2019

Dosarele pentru acordarea burselor sociale în semestrul 1 se vor depune la secretariatul Facultății de Informatică în perioada 8-19 octombrie 2018.

Documentația aferentă poate fi consultată aici.


© 2006-2010 FII | about | intranet